Proje Adı: Uyap – Tarama Merkezi CD’si

Proje Amacı: Adalet Bakanlığı İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi  ve Adalet Hizmetleri’nde Reformları kapsamında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde pilot icra dairelerinde mevcut dosyaların evraklarının pilot uygulama kapsamında UYAP ortamına ağaç yapı ilkesine uygun bir şekilde taranması ve dijital ortama aktarılmasında en verimli ve etkin imkanlar tanıması amacıyla hazırlanmıştır.

Proje İçeriği: Mevcut İcra Daireleri’nin pilot uygulamalar kapsamında dönüşümünün sağlanması amacıyla hazırlanan tarama merkezlerinde tekilcilik ilkesinin etkin bir şekilde sağlanması ve tek-tip dönüşüm uygulanması amacıyla hazırlanan Tarama Merkezi CD’si Adalet Bakanlığı bünyesinde kullanılan Fujitsu ve Canon marka besleyicili tarayıcıların gerek yazılımları gerek eklentilerini en verimli kullanmak hedeflenmiştir. Tarama Merkezi CD’si içeriğinde tam otomatik olarak tarama merkezine bağlı üye bilgisayarların içerisinde yer alan donanım tespiti yapılır. Tespit edilen donanım Tarama Merkezi CD’si kurulumu sırasında ilgili seçimler yapılarak işaretlenir. Adliye bünyesinde bilgi işlem birimlerince kurulan tarama merkezi üye bilgisayarlarına ait bir ana bilgisayar belirlenir ve bu bilgisayara ait tanımlama bilgileri Tarama Merkezi CD’sine tanımlanır. Kurulum işlemine geçilir ve kurulum işlemi sırasında aşamalar şu şekildedir;

  1. Kurulum işlemi sırasında üye bilgisayarda çalışacak personelin bilgisayarına bağlı donanımına ait yazılımları Tarama Merkezi CD’si otomatik olarak bilgisayara yükler.
  2. Bu yazılımın içerisinde ağaç yapı ilkesine uygun olarak ilgili klasörler ve tarama profilleri Tarama Merkezi CD’si tarafından otomatik olarak tanımlanır.
  3. Oluşan profiller üye bilgisayarı yerel ağ üzerinde otomatik olarak eşleştirir ve ana bilgisayara bağlar.
  4. Mevcut personelin tarama işindeki performansının gözetilmesi amacıyla hazırlanan profiller personelin tanımlanan kimlik bilgileriyle ana bilgisayarda bulunan veri klasörüne tanımlanır.
  5. Veri kaybının da önlenmesi, tek-tip evrak ve ağaç yapı ilkeleri gözetilerek diğer otomasyon yazılımlardan olan Uyap – Evrak Kaydetme Programı’nda en etkin kullanım amacıyla taranan tüm fiziki belgeler ana bilgisayar dizininde ilgili klasöre Tarama Merkezi CD’si tarafında oluşturulan profiller yardımıyla gönderilir.

Yukarıda adımların sıralanması ve uygulanması halinde tarama merkezi olarak kurulan birimlerce en etkin ve zamandan kazanım ile hızlı bir şekilde İcra Dairesi’nin dönüşümü sağlanması hedeflenmektedir.

Proje Görüntüleri:

 

Cevap ver!