Proje Adı: İcra Müdürlükleri SMS Paneli

Proje Amacı: 2020 Yılı’nda tüm dünyada kötü bir virüs olarak yayılan yeni tip Covid-19 virüsüne karşı mücadelede vatandaşları ve adliye çalışanlarını korumak amacıyla ve aynı zamanda Adalet Bakanlığı’nın İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi kapsamında İcra Dairelerine gelen vatandaş sayısını ve teması azaltmak hedefiyle hazırlanmıştır.

Proje İçeriği: Web tabanlı yazılım aracılığı ile vatandaşların cep telefonlarına İcra Daireleri’nde yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak yapmaları gereken iş ve işlemler ile ve bilgilendirme amacıyla SMS gönderilmektedir. Bu proje kapsamında pilot uygulamaların başlatıldığı İcra Dairesi olan Aksaray İcra Dairesi’nde %50’ye varan oranda fiziki başvurunun azaldığı tespit edilmiştir. Örneklerden;

  • Muhabere başvurusu yapan vatandaşların gönderdikleri evraklar ile ilgili olarak müdürlükçe gönderilen evrakın tarih ve sayısı SMS yoluyla kendilerine bilgilendirilir ve İcra Dairesi’ne sonucunu sormak veya akıbetini araştırmak için gelmesine gerek kalmaz.
  • İİK 106-110 maddeleri uyarınca haciz kaldırma taleplerine yönelik dilekçelerinde gider avansı olarak taleplere ilişkin dosyaya yatırmaları gereken bedeller ve İcra Müdürlüğü’ne ait IBAN numaraları kendilerine detaylı bir şekilde SMS olarak gönderilir ve başvurudan sonra yeniden İcra Dairesi’ne gelmesine gerek kalmadan işlemlerin takibine devam olunur. Yine gerekli yazışmaların yapıldığı bilgisi SMS olarak kendisine bildirilir ve işlemin tamamlandığını İcra Daireleri’ne gelmeden öğrenir.
  • Dosyalarında yapılan başvurularına esasen alınması gereken gider avansları dosya ilgililerine SMS yoluyla bilgilendirilerek vatandaşların taleplerine en hızlı şekilde cevap verilmesi sağlanır.
  • Vatandaşların ve avukatların dosyalarla ilgili bilgilendirilmesi gerektiği hallerde İcra Dairesi’nce düzenlenen SMS yoluyla bilgi sahibi olarak en kısa zamanda ikmalini sağlamalarına imkan verilir.

Yukarıda sayılan iş ve işlemler gibi bir çok işlemde SMS ile bilgilendirilen vatandaşın veya avukatın kuruma ikinci kez fiziki başvuru yapmalarına gerek kalmaması aynı zamanda İcra Dairesi’nde iş yükünü oldukça hafifletir ve bu bağlamda etkinliğin arttırılması projesi kapsamında yüksek oranda başarı sağlandığı tespit edilmiştir. Proje kapsamında geliştirmeler hala devam etmekte olup açık kaynak programlama sınıfında başvuran İcra Daireleri ile paylaşıma hazır haldedir.

Proje Görüntüleri:

Cevap ver!